Çocuk Gelişiminde Anahtar Rol Ailenin

Çocuk Gelişiminde Anahtar Rol Ailenin

Aile, çevre ve okul çocuğun gelişimine önemli katkılar sağlıyor! Çocuğun doğuştan gelen bir mizaca sahip olduğunu ifade eden uzmanlar, ailenin çocuğun kişilik gelişiminde temel bir rol oynadığını söylüyor. Çocuğun sağlıklı bir benlik gelişimine sahip olabilmesi için gerekli olan temel değerleri ailede öğrendiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, ailenin, çevre ve okuldaki dengenin, çocuğun özgüvenini artırdığını ve başarıya giden yolda motive olmasını sağladığını belirtiyor.

Aile çocuğun kişilik gelişiminde temel rol oynuyor

Çocuğun doğuştan gelen bir mizaca sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir bunun yanı sıra aile çocuğun kişilik gelişiminde temel bir rol oynar. Çocuğun sağlıklı bir benlik gelişimine sahip olabilmesi için gerekli olan temel değerleri ailede öğrenilir.

Aile tarafından sevgi, şefkat, güven ve değer gören çocuk sağlıklı bir birey olarak gelişim sergiler. Çocuk sosyal beceri, temel değerler ve yaşam becerileri gibi yaşam boyu ihtiyacı olan becerileri aile içerisinde deneyimler. Çocuğun yaşamı boyunca sergileyeceği davranışları aile içerisinde şekillenir. Aile, çocuğun kişilik gelişimi, psikolojik sağlamlık, ahlaki değerler, sosyal beceriler ve davranışsal örüntüler gibi birçok alanda önemli bir etkiye sahiptir. Özetle, aile çocuğun duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimine büyük katkı sağlamaktadır.

Çocuğun yetişmesinde çevrenin ve okulun etkisi nedir? 

Çocuğun yetişmesinde ailenin etkisinin yanı sıra birçok etkileyici faktör de bulunur. Bunların başında da çevre ve okuldan bahsedebiliriz. Çocuğun ilk sosyalliği ailede başlar, bu sebeple ilk ve en temel katkı ailede oluşur. Çocuğun gelişimi sırasında toplumsal, kültürel ve ekonomik faktörler de etkili olmaktadır; yani çevresel faktörler de çocuğun değerlerini, tutumlarını ve davranışlarını etkiler. Okul ise çocuğun akademik gelişimi, sosyal becerileri ve öğrenme alışkanlıkları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu üç alan birbirleriyle etkileşim halindedir; bu sebeple birlikte çalışarak çocuğun bütünsel gelişimine katkıda bulunurlar.

Aile, duygusal ve sosyal gelişimi destekliyor

Çocuk, aile içinde kimliğini ve sahipleneceği değerlerini edinir. Aile, çocuğun genellikle temel yaşam becerilerinin, değerlerinin, sosyal normlarının, baş etme becerilerinin ve sosyal iletişim becerilerinin geliştiği ortamdır. Çevre, çocuğa toplumun normlarını, değerlerini ve sosyal becerilerini öğretir. Okulda ise, çocuk akademik bilgi ve becerileri öğrenirken aynı zamanda sosyal beceri, problem çözme yeteneği ve öğrenme alışkanlıkları gibi becerilerini de geliştirir.  Özetle; aile, duygusal ve sosyal gelişimi, çevre toplumsal ve kültürel gelişimi, okul ise akademik ve bilişsel gelişimi destekler.

Aile, çevre ve okuldaki denge, çocuğun özgüvenini artırıyor

Aile, çevre ve okulun her birinin çocuğun gelişimine önemli katkıları vardır ve bu katkılar arasındaki dengeyi sağlamak önemlidir. Bu dengeyi sağlamak, çocuğun bütünsel ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini destekler; böylece çocuk toplumsal uyum kazanır, sağlıklı ve özgüvenli bir yetişkin olarak gelişim sergiler. Dengeli bir gelişim süreci, çocuğun kendi yeteneklerini tanımasını ve hedeflerine ulaşmasını destekler. Aile, çevre ve okuldaki denge, çocuğun özgüvenini artırır ve başarıya giden yolda motive olmasını sağlar.

Bültenimize Abone Olun!

En güncel konuları kaçırmayın.